www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe

Analiza protokołów rutingu w sieciach sensorowych

Autor:

Jakub Jeznach, Przemysław Niepsuj

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. inż. Andrzej Pach

Recenzent:

dr. inż Konstanty Marszałek

Uczelnia:

Akademia Górniczo Hutnicza

Kierunek:

Elektronika i Telekomunikacja

Data powstania:

2007-12-31

Data zamieszczenia na portalu:

2008-04-22 21:46:22

Opis pracy:

Przedstawienie sieci sensorowych oraz protokołów rutingu w sieciach sensorowych. Zawarta jest ewolucja sieci sensorowych, różnice między nimi a tradycyjnymi sieciami bezprzewodowymi. Najszerzej pokazane są protokoły rutingu w sieciach sens.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.