www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Wyniki symulacji

Wyniki symulacjiPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wstęp


Rozmieszczenie węzłów


Porównanie protokołów ze względu na strukturę sieci: bezpośrednia , płaska, hierarchiczna


Wpływ zmiany metody dostępu do medium na wybrane protokołów rutingu.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.