www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Sieci sensorowe

Sieci sensorowePodrozdzialy w tym rozdziale:


Wprowadzenie


Zastosowania sieci sensorowych


Czynniki wpływające na projektowanie sieci sensorowych


Węzeł sieci sensorowej


Architektura i topologia sieci sensorowych


Protokoły komunikacyjne w sieciach sensorowych


Podsumowanie


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.