www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » spis treści

Analiza protokołów rutingu w sieciach sensorowych1. Wstęp2. Sieci sensorowe

 2.1. Wprowadzenie

 2.2. Zastosowania sieci sensorowych

 2.3. Czynniki wpływające na projektowanie sieci sensorowych

 2.4. Węzeł sieci sensorowej

 2.5. Architektura i topologia sieci sensorowych

 2.6. Protokoły komunikacyjne w sieciach sensorowych

 2.7. Podsumowanie3. Ruting w sieciach sensorowych

 3.1. Wprowadzenie

 3.2. Zadania protokołów routingu

 3.3. Klasyfikacja protokołów rutingu

 3.4. Płaskie protokoły rutingu

 3.5. Hierarchiczne protokoły rutingu

 3.6. Porównanie płaskich i hierarchicznych protokołów rutingu4. Symulator sieci sensorowych

 4.1. JSim jako symulator sieci sensorowych

 4.2. Komponenty sieci sensorowej w symulatorze Jsim5. Wyniki symulacji

 5.1. Wstęp

 5.2. Rozmieszczenie węzłów

 5.3. Porównanie protokołów ze względu na strukturę sieci: bezpośrednia , płaska, hierarchiczna

 5.4. Wpływ zmiany metody dostępu do medium na wybrane protokołów rutingu.6. Podsumowanie7. Bibliografia8. Dodatek - Szczegółowe wyniki symulacji

 8.1. Wyniki symulacji dla scenariusza 25 węzłów

 8.2. Wyniki symulacji dla scenariusza 50 węzłów

 8.3. Wyniki symulacji dla scenariusza 75 węzłów

 8.4. Wyniki symulacji dla scenariusza 100 węzłów

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.