www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Ruting w sieciach sensorowych

Ruting w sieciach sensorowychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Wprowadzenie


Zadania protokołów routingu


Klasyfikacja protokołów rutingu


Płaskie protokoły rutingu


Hierarchiczne protokoły rutingu


Porównanie płaskich i hierarchicznych protokołów rutingu


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.