www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Wyniki symulacji » Wstęp

Wstęp

W rozdziale tym przedstawiono oraz zinterpretowano wyniki przeprowadzonych symulacji. Ze względu na ograniczoną moc obliczeniową sprzętu, symulacje przeprowadzono dla czterech scenariuszy, różniących się rozmieszczeniem oraz ilością węzłów: 25, 50, 75, 100. Dla każdego scenariusza przesymulowano następujące protokoły rutingu:

- Bezpośredni (Direct (CSMA))

- Bezpośredni (Direct (TDMA))

- Bezpośredni (Direct (802.11))

- Płaski (Flat (CSMA))

- Płaski (Flat (802.11))

- Hierarchiczny (LEACH)

W symulacjach starano się wykazać właściwości wybranych protokołów oraz różnicę między nimi. Zbadano również wpływ dostępu do medium na działanie rutingu.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.