www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Wyniki symulacji » Rozmieszczenie węzłów

Rozmieszczenie węzłów

Obszar symulowanej sieci sensorowej to prostokąt o wymiarach 35 x 120 metrów. Na obszarze tym rozmieszczono kolejno 25, 50, 75, 100 węzłów, rozmieszczenie to zostało zaprezentowane na rysunkach 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4.

Rysunek 5.1 Rozmieszczenie węzłów w sieci dla scenariusza 25 węzłów.

Rysunek 5.2 Rozmieszczenie węzłów w sieci dla scenariusza 50 węzłów.

Rysunek 5.3 Rozmieszczenie węzłów w sieci dla scenariusza 75 węzłów.

Rysunek 5.4 Rozmieszczenie węzłów w sieci dla scenariusza 100 węzłów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.