www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Ruting w sieciach sensorowych » Zadania protokołów routingu

Zadania protokołów routingu

Podczas projektowania protokołów routingu dla sieci sensorowych pod uwagę musi zostać wzięte wiele czynników, aby została zapewniona efektywna komunikacja w sieci gwarantująca jak najdłuższy czas jej życia .

Główne czynniki, które muszą być rozważone dla protokołów routingu zostały wymienione poniżej [5]:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.