www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Ruting w sieciach sensorowych » Porównanie płaskich i hierarchicznych protokołów rutingu

Porównanie płaskich i hierarchicznych protokołów rutingu

Wady i zalety płaskich protokołów rutingu

Głównym zaletami płaskich protokołów rutingu jest:

Do wad należy zaliczyć:

Wady i zalety hierarchicznych protokołów rutingu

Zalety:

Wady:

Porównanie

Wymienione w wcześniejszych podrozdziałach protokoły płaskie jak i protokoły hierarchiczne różnią się między sobą pod wieloma aspektami. Różne podejście do rutowania danych tych protokołów zostało zaprezentowane w tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Porównanie własności protokołów płaskich i hierarchicznych.

Czynnik

porównania

Ruting hierarchiczny Ruting płaski
Dostęp do medium Każdy węzeł ma przydzielony swój slot czasowy. Dostęp zależy od zawartości informacji posiadanych przez węzeł.
Kolizje Występują. Nie występują .
Współczynnik wykorzystania cyklu pracy Współczynnik wykorzystana cyklu pracy jest redukowany poprzez periodyczne uśpienia węzła. Zmienny współczynnik wykorzystania cyklu pracy jest kontrolowany poprzez czas uśpienia węzłów.
Agregacja

Danych

Agregacja danych odbywa się w węzła

nadrzędnych.

Węzeł na ścieżce wieloskokowej agreguje dane przychodzące od sąsiadujących węzłów.
Algorytm Ruting Ruting prosty ale nie optymalny. Ruting może być optymalny po dodaniu

pewnych mechanizmów.

Synchronizacja Wymagana globalna i lokalna

synchronizacja.

Połączenia tworzone w locie bez

synchronizacji.

Narzut pozatransmisyjny Narzut spowodowany tworzeniem klastrów w całej sieci. Ścieżki tworzone tylko w regionach z danymi gotowymi do transmisji. Mały narzut.
Opóżnienie Małe opóźnienie propogacyjne ponieważ sieć stworzona na klastrach jest zawsze dostępna. Opóźnienie spowodowane wymogiem „obudzenia” węzłów pośrednich podczas tworzenia ścieżki do węzła nadrzędnego.
Wykorzystanie energii Wykorzystanie energii jest jednolite i nie może być kontrolowane. Wykorzystanie energii zależy od rodzaju ruchu w sieci.
Przydział kanału Sprawiedliwy przydział kanału. Sprawiedliwy przydział kanału nie jest gwarantowany.

Natomiast krótkie porównanie pomiędzy protokołami najczęściej stosowanymi w sieciach sensorowych SPIN, LEACH i Directed Diffusion zostało zawarte w tabeli 6.2.

Tabela 3.4. Porównanie głównych własności protokołów SPIN, LEACH i Directed Diffusion.

  SPIN LEACH Directed Diffusion
Optymalna ścieżka Nie Nie Tak
Czas życia sieci Długi Bardzo długi Długi
Świadomość zużycia zasobów Tak Tak Tak
Użycie znacznika

meta-data

Tak Nie Tak


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.