www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Ruting w sieciach sensorowych » Wprowadzenie

Wprowadzenie

Ruting w sieciach sensorowych ze względu na ich specyficzną charakterystykę jest problemem bardzo złożonym. Znaczne różnice pomiędzy sieciami sensorowymi a sieciami ad-hoc czy sieciami komórkowymi uniemożliwiają wykorzystanie protokołów rutingu działających w tych sieciach. Na dowód tego stwierdzenia poniżej zostały przedstawione główne powody niestosowania istniejących protokołów rutingu:

Zaproponowany został szereg nowych algorytmów dla rozwiązania problemu rutingu w sieciach sensorowych. Wszystkie te rozwiązania mają na uwadze wymagania aplikacyjne i architektoniczne stawiane przez sieci sensorowe.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.