www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Sieci sensorowe » Węzeł sieci sensorowej

Węzeł sieci sensorowej

Budowa sensora

Pojedyncze węzły w sieci sensorowej mogą w znacznym stopniu różnić się od siebie pod względem zadań jakie wykonują. Niemniej jednak można stwierdzić, że każdy sensor składa się z podobnych modułów: zasilania, obliczeniowy, pomiarowy, transmisyjny oraz system operacyjny. Schemat budowy sensora został przedstawiony na rys 2.2.

Rysunek 2.2 Schemat budowy sensora dla sieci sensorowej.

Przykłady węzłów sensorowych

Ze względu na potrzebę miniaturyzacji i oszczędność energii w sieciach sensorowych parametry techniczne sensorów nie są zadawalające. Jak wiemy jednak siła sieci sensorowych leży w ilości sensorów i informacji jakie mogą odczytać i przetworzyć. Poniżej przedstawiono parametry wybranych sensorów:

1) Sensor MICAz [23], który jest komercyjne dostępnym produktem stworzonym przez firmę Crossbow, jest szeroko wykorzystywany w różnych aplikacjach sieci sensorowych np. przy monitorowaniu środowiska naturalnego. Węzeł ma wielkość dwóch baterii typu AA i został przedstawiony na rysunku 2.3. Ponadto charakteryzuje się następującymi parametrami:

Rysunek 2.3 Sensor MICA produkowany przez firmę Crossbow.

2) TinyMote [9] to sensor stworzony na Politechnice Wiedeńskiej dla potrzeb projektu WSSN (ang. Wireless Self-sustain Sensor Network), którego jednym z głównych celów jest stworzenie i wdrożenie energooszczędnego protokołu warstwy łącza danych CSMA-MPS zoptymalizowanego dla wysokich szybkości odbiornika. Stworzony sensor charakteryzuje się następującymi parametrami:

Rysunek 2.4. Sensor TinyMote stworzony na Politechnice Wiedeńskiej o wielkości porównywalnej do 1 Euro.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.