www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Sieci sensorowe » Zastosowania sieci sensorowych

Zastosowania sieci sensorowych

Sieci sensorowe zaczynają odgrywać coraz większą rolę w budowie aplikacji wykorzystywanych przede wszystkim w przemyśle. Jak wiele innych technologii także sieci sensorowe zawdzięczają swój rozwój badaniom wojskowym. Sieci sensorowe mogą składać się z wielu różnych odmian sensorów np. sejsmiczne, termiczne, akustyczne czy wyposażone w zminiaturyzowany radar. Taka różnorodność odmian sensorów sprawia, że są one w stanie pełnić swoje funkcje w bardzo zróżnicowanych warunkach i kontrolować wiele różnych czynników. Rysunek 2.1 przedstawia dziedziny, w których sieci sensorowe znajdują największe zastosowanie.

Rysunek 2.1 Rozwój zastosowań sieci sensorowych [13].

Poniżej przedstawiono kilka ciekawych zastosowań sieci sensorowych w różnych dziedzinach życia.:

  1. Zastosowanie w technice wojskowej [4]

  1. Badanie i monitorowanie środowiska naturalnego [18]

  1. Zastosowania przemysłowe:

  1. Zastosowania medyczne [16]

Jak widać sieci sensorowe znalazły wiele zastosowań w różnych dziedzinach życia. Można się spodziewać dalszego dynamicznego rozwoju aplikacji wykorzystujących sieci sensorowe nawet na masową skalę.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.