www.eprace.edu.pl » sieci-sensorowe » Sieci sensorowe » Podsumowanie

Podsumowanie

Elastyczność, odporność na błędy, duża czułość pomiarowa, niski koszt i łatwość w rozmieszczeniu sieci sensorowych rodzi ogromne pole dla możliwości ich zastosowań. Można stwierdzić, że w przyszłości sieci sensorowe i aplikacje na nich bazujące będą integralną częścią naszego życia. Niemniej jednak w chwili obecnej konieczny dalszy rozwój badań naukowych dla przezwyciężenia pewnych ograniczeń występujących w sieciach sensorowych (zużycie energii, ograniczenia sprzętowe).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.